Inschrijving

De Drie Hofjes

Bedankt voor uw interesse voor het nieuwbouwproject De Drie Hofjes, met dit formulier kunt u uw voorkeuren kenbaar maken. Onderstaand een toelichting over de inschrijfprocedure van De Drie Hofjes te Spanbroek.

  1. Op maandag 19 september 2022  zijn de (digitale) verkoopdocumenten beschikbaar, zoals de verkooptekeningen, situatietekening, technische omschrijving en prijslijst. Op de website www.DeDrieHofjes.nl kunt u online de stukken downloaden.
  2. Om mee te kunnen doen aan de inschrijfprocedure dient u zich voor sluiting in te schrijven door een volledig digitaal ingevuld inschrijfformulier aan te leveren. De volledige inschrijving dient uiterlijk donderdag 29 september 21.00 uur ontvangen te zijn.
  3. De volgorde van binnenkomst is niet van belang. Dit houdt in dat het niet uitmaakt of u zich aan het begin of aan het einde van de inschrijfperiode inschrijft.
  4. Na de sluiting van de inschrijvingsperiode vindt de toewijzing plaats. De kandidaten aan wie de woning is toegewezen worden hier in de loop van week 40 door de makelaar over geïnformeerd.
  5. Bij meerdere kandidaten voor een bouwnummer wijst de projectontwikkelaar de woning toe. Er wordt rekening gehouden met de aantoonbare financiële haalbaarheid (maximale leenverklaring). Op de (wijze van) toewijzing kan niet worden gereclameerd.
  6. Een inschrijving is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. Partners die samen de woning willen kopen dienen het formulier samen eenmalig in te vullen. Dubbele inschrijvingen of (bijvoorbeeld) apart ingeschreven partners met de intentie het samen te kopen zullen worden verwijderd.
  7. Indien u geen woning toegewezen heeft gekregen, wordt u automatisch op de reservelijst geplaatst. Wanneer een toegewezen kandidaat van de koop afziet, wordt deze woning opnieuw aan één kandidaat toegewezen.
  8. Na de toewijzing zal de makelaar degenen die de woning toegewezen hebben gekregen telefonisch op de hoogte stellen en uitnodigen voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek komen de overeenkomsten en hoe het kopen van een nieuwbouwwoning in zijn werk gaat aan de orde en wordt een tekenafspraak ingepland. Als u de woning niet toegewezen heeft gekregen, ontvangt u een bericht dat u op de reservelijst bent geplaatst.
Aanmelden

Inschrijfformulier

Gegevens

Persoonlijke gegevens 

Partner gegevens

Voorkeuren

Voorkeur 1*

Voorkeur 2

Voorkeur 3

Voorkeur 4

Voorkeur 5

Indien er geen bouwnummer van uw voorkeur beschikbaar is, in welk woningtype heeft u dan interesse? U kunt meerdere opties aanvinken. 

Gaat u de woning bewonen als hoofdverblijf?*

Financieel

Wat is uw werksituatie? *

Heeft u een vast of tijdelijk contract?

Wat is de werksituatie van uw partner?

Heeft u een vast of tijdelijk contract?

Gezamenlijk bruto jaarinkomen € *

Heeft u zich door een financieel adviseur laten informeren over de haalbaarheid van een hypotheek?

Wenst u een financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst? *

Zo ja, voor welk bedrag?

Eigen vermogen beschikbaar voor aankoop woning (invullen in geval u een financieringsvoorbehoud wenst op te nemen) €

Woonsituatie

Wat is uw huidige woonsituatie? *

Koopwoning met verwachte overwaarde van €

Indien u beschikt over een koopwoning, heeft u interesse in een vrijblijvende waardebepaling?

Toelichting

Indien u beschikt over een financieringsverklaring kunt u deze hieronder uploaden. Maximaal 10mb.

Maximale bestandsgrootte 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Maximale bestandsgrootte 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Maximale bestandsgrootte 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

Kopie legitimatiebewijs

Maximale bestandsgrootte 10MB.
Uploading...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.

De door u ingevulde en eventuele nader te overleggen gegevens worden opgenomen in de door Klaver Makelaardij gevoerde administratie en worden slechts gebruikt door bij het project betrokken bedrijven. Aanvrager en (eventuele) partner verkla(a)r(t)en de gevraagde gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Tevens verklaart hij/zij of verklaren zij slechts één gezamenlijke inschrijving te hebben ingevuld.

Bedankt je inschrijving is goed ontvangen!
Er is iets fout gegaan met het invullen van het formulier. Probeer het nogmaals, of controleer uw gegevens.