Optimalisatie stedenbouwkundig ontwerp

Sep 2, 2022

Naar aanleiding van de ontvangen reacties tijdens de inloopavond en de ontvangen correspondentie is er besloten om het stedenbouwkundig ontwerp op een paar punten te optimaliseren.

In basis is de structuur van het ontwerp gelijk gebleven met de kenmerkende hofjes-structuur. Ten opzichte van het eerdere ontwerp zijn de beneden-/bovenwoningen verschoven naar de overzijde van de weg. Op de plaats waar eerst de beneden-/bovenwoningen waren gesitueerd komen er zeven patiowoningen voor terug.

Door het toevoegen van patiowoningen willen we een breder publiek aanspreken. Een andere reden om voor dit woontype te kiezen is om voor de beoogde doostroming te zorgen binnen de gemeente Opmeer waarmee mensen de kans krijgen om kleiner te gaan wonen maar nog wel beschikken over een tuin en een schuurtje.

Het woonprogramma betreft:
- 17 rijwoningen;
- 10 twee-onder-een-kapwoningen;
- 1 vrijstaande woning;
- 16 beneden-/bovenwonigen;
- 7 patiowoningen.