Nieuws

Bekijk hieronder de meest recente nieuwsberichten:

18 juli '22


Afgelopen periode is het ontwerp wijzigingsplan (bestemmingsplan) ter inzage gelegd. Hierop zijn geen bezwaren binnen gekomen.

Het college heeft afgelopen week het wijzigingsplan vastgesteld, dit betekend dat de bestemming inmiddels is gewijzigd naar wonen. De volgende stap in het proces is het aanvragen van de omgevingsvergunning waar momenteel hard aan wordt gewerkt.


Om de uitstraling en vormgeving van de woningen zorgvuldig uit te werken is Breddels Architecten uit Heerhugowaard gecontracteerd.

Breddels is op het moment druk bezig met het uitwerken van de woningen om de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen. Daarnaast wordt er gezocht naar een passende uitstraling van De Drie Hofjes.


De eerste ontwerpen van Breddels zijn gepresenteerd aan de welstandcommissie en positief ontvangen. Het concept ontwerp dient nog op een klein aantal details worden aangepast. In detail zullen er nog een paar onderdelen worden gewijzigd. Onderaan dit nieuwsbericht zijn twee impressies van het ontwerp toegevoegd, dit zijn nog niet de definitieve impressies maar geven wel alvast de eerste indruk van het plan.


Voor het begeleiden van de verkoop van alle woningen is Klaver Makelaardij uit Nieuwe Niedorp ingeschakeld. Het plan biedt een diversiteit aan woningen om diverse doelgroepen te kunnen bedienen. Alle 51 woningen worden verkocht en zullen er geen huurwoningen worden gerealiseerd.


Bij iedere ontwikkeling dienen er minimaal 30% aan sociale woningen worden gerealiseerd. Bij De Drie Hofjes vallen de zestien beneden-bovenwoningen (BeBo’s) binnen het sociale koopsegment.

Naar verwachting start in September 2022 de verkoop van de woningen. De verkoopprijzen zijn vooralsnog nog niet vastgesteld omdat de woningen eerst verder uitgewerkt dienen te worden.


Voor de realisatie van de woningen is Van Braam-Minnesma uit Wormerveer geselecteerd als aannemer van De Drie Hofjes. De verwachting is om in januari 2023 te starten met de bouwwerkzaamheden.


Vanaf aankomende week start de bouwvakantie en volgt er eind augustus / begin september een update. 

16 februari '22


Naar aanleiding van de ontvangen reacties tijdens de inloopavond en de ontvangen correspondentie is er besloten om het stedenbouwkundig ontwerp op een paar punten te optimaliseren.

In basis is de structuur van het ontwerp gelijk gebleven met de kenmerkende hofjes-structuur. Ten opzichte van het eerdere ontwerp zijn de beneden-/bovenwoningen verschoven naar de overzijde van de weg. Op de plaats waar eerst de beneden-/bovenwoningen waren gesitueerd komen er zeven patiowoningen voor terug. 

Door het toevoegen van patiowoningen willen we een breder publiek aanspreken. Een andere reden om voor dit woontype te kiezen is om voor de beoogde doostroming te zorgen binnen de gemeente Opmeer waarmee mensen de kans krijgen om kleiner te gaan wonen maar nog wel beschikken over een tuin en een schuurtje.


Het woonprogramma betreft:

- 17 rijwoningen;

- 10 twee-onder-een-kapwoningen;

- 1 vrijstaande woning;

- 16 beneden-/bovenwonigen;

- 7 patiowoningen.

11 november '21


De omwonenden van De Drie Hofjes zijn op dondedag 4 november jl. in de gelegenheid gesteld om te reageren op het stedenbouwkundig ontwerp tijdens de inloopavond. Tijdens de inloopavond zijn diverse vragen gesteld en opmerkingen geplaatst op het ontwerp. Momenteel bestuderen wij de onvangen reacties en passen we het ontwerp aan daar waar mogelijk. 

6 augustus '21


Nieuwsbericht van 6 augustus jl. op de website van OnsWestfriesland.nl 

5 augustus '21


Nieuwsbericht van 5 augustus jl. in het Noord-Hollands Dagblad. 

4 augustus '21


Op dinsdag 3 augustus heeft het college met een positieve grondhouding gereageerd op het principeverzoek waarmee de weg tot uitwerking van het plan is opengesteld.  

6 mei '21


In opdracht van de huidige eigenaar heeft DeVastgoedAdviseur uit Alkmaar een principeverzoek ingediend voor de realisatie van 51 woningen. Het beoogde plan met drie hofjes bestaat uit een variatie van 2 onder 1 kap woningen, eengezinswoningen en appartementen.